Adatkezelési tájékoztató
https://form.szinodus.vaciegyhazmegye.hu/
(2022. január 31.)

 

  • Alapadatok, az adatkezelés címzettjei

 

Adatkezelő: 

Váci Egyházmegye (2600 Vác, Migazzi tér 1.) 

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi tisztviselő: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Címzettek:

A Váci Egyházmegye egyes, a regisztráló személy által megjelölt plébániái. (http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/plebania.php)  

 

 

 

A https://form.szinodus.vaciegyhazmegye.hu/ címen elérhető honlapot a Váci Egyházmegye saját szerverei szolgálják ki. A weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatások működésének biztonsága, az utólagos hibakeresés, a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, ugyanis az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, a szolgáltatások biztonságos működtetéséhez.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe, a honlap felkereséséhez használt eszköz operációs rendszerének és böngészőjének típusa, verziója.

Az adatkezelés időtartama:

  • 1 év.

Külső szolgáltató egyes adatkezelései:

A portál html kódja a Váci Egyházmegyétől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozás szolgáltatója az ő szervereikre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képes gyűjteni, valamint számítógépes sütiket (cookie) is tud a felhasználó eszközén telepíteni.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről a regisztráció során a robotok általi regisztráció megakadályozására használt szolgáltatás, a Google reCaptcha működtetője, a Google Inc. ad részletes felvilágosítást a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen.

Tiltakozási jog: az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

 

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Váci Egyházmegye kizárólag egy, a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütit kezel, amelyek elhelyezésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, ugyanis a Váci Egyházmegyének jogos érdeke a honlap működtetése, a süti a háttérrendszerek működtetéséhez szükséges.

A kezelt süti neve: hex (32)

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Tiltakozási jog: az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

  • Regisztráció közösség vezetőknek (csoportok felelőseinek)

 

Annak érdekében, hogy az Egyházmegyénkben minden csoportvezetőt meghívhassunk a szinodális folyamatra, továbbá, hogy a csoportjainkat feltérképezhessük, a plébánosok, illetve a nevükben eljáró munkatársuk, illetve közvetlenül a csoportvezetők űrlapot töltenek ki a csoportok felelősei és a csoportok adataival.

A regisztrációs űrlap kitöltését követően a felhasználó a kapott e-mailben lévő linkre kattintva erősíti meg regisztrációs kérelmét.

Az adatkezelés célja: az egyházmegyei közösségek vezetőinek, csoportjainak feltérképezése, megismerése, a velük történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint egyházi pasztoráció/evangelizáció/adományszervezés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja].

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Egyházmegye nem kerül kapcsolatba az érintettel.

A kezelt személyes adatok típusa: dátum, időpont, név, jelszó, e-mail cím, telefonszám, település, irányítószám, utca, házszám, plébániák, születési év, nem, közösségvezetői adatok (plébániák, plébános, csoportvezető kategóriák, aktivitás pl. választott és beküldött szinodális kérdéssor-témák), jóváhagyás ténye, közösségek adatai (csoport jellege, rendszeressége, helyszíne, összetétele életkor, nem stb. alapján).

Az adatkezelés időtartama: 

  • amennyiben a regisztrációs kérelem nem kerül megerősítésre a kiküldött e-mailben lévő linkre kattintva, úgy 30 nap,
  • a regisztrációtól vagy utolsó kapcsolatfelvételtől számított 10 év,
  • a hozzájárulás visszavonása, valamint tiltakozási jog gyakorlása  esetén az adatok egy hónapon belül törlésre kerülnek.

Adattörlés és módosítás: a felhasználó jelszavával belépve, saját profilját tudja módosítani és törölni.

 

 

  • Hírlevél és pasztorációs adatkezelés

 

A jelentkezési űrlapon megadott e-mail címeket a Váci Egyházmegye és a plébániák felhasználhatják az előző pontban leírt adatkezelési céllal összhangban lévő hírlevél küldése céljából, a postacímeket pedig ugyanilyen postai küldemények küldése céljából.

A hírlevelek a megadott adatok alapján szegmentáltak, a rendelkezésre álló adatok alapján eltérő tartalmú hírlevelek kerülhetnek kiküldésre.

Az adatkezelés célja: folyamatos kapcsolattartás az érintett személyekkel, részükre rendszeres hírlevél küldése pl. egyházi pasztoráció/evangelizáció/adományszervezés témakörében

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja], pasztorációs, evangelizációs céljainak megvalósítása, információk eljuttatása az érintettek részére.

Az adatkezelés időtartama: 

  • ha ismert, az utolsó hírlevélre kattintás dátuma, akkor onnantól számított 10 év,
  • egyébként az adatok bekerülésétől számított 10 év.

Tiltakozási jog: az érintettet megilleti a jog, hogy tiltakozzon a hírlevél küldés ellen. Tiltakozási jogát jelezheti az adatkezelő fenti elérhetőségein, ez esetben - kérése szerint - e-mail címe vagy minden adata haladéktalanul törlésre kerül a hírlevél adatbázisból.

 

  • Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését.

Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az adatkezelők a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Az érintett észrevételével az adatkezelőkhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)

 

[1] IP cím: Olyan számsorozat, mellyel a hálózatra fellépő felhasználók eszközei egyértelműen azonosíthatók.